VÄNELEVSUTBILDNING 

En vänelev är en person som ser till att alla har det bra, och som hjälper till att skapa en bättre och tryggare miljö i skolan. Man måste vara hjälpsam, pålitlig och ha ett intresse för att träffa nya människor och skaffa nya vänner. Som vänelev måste man se till att alla får vara med och att ingen blir lämnad utanför. Mobbning är förbjudet! Man fungerar som en stödperson för de andra eleverna i skolan, och om de behöver hjälp ska de kunna vända sig till en vänelev. 

Utbildning i servicehuset 

Det här är en del av det de nyblivande väneleverna på åttonde klass fått lära sig, så att de i höst kan ta emot de nya sjundeklassisterna. I april fick eleverna gå på en vänelevsutbildning i servicehuset Esplanad på två dagar, där de fick lära sig allt om vad det innebär att vara en äkta vänelev.  

Under första utbildningsdagen fick eleverna gå igenom vad det innebär att vara en vänelev. Fanny Tyskas, från klass 8C , berättar att de diksuterade iden bakom vänelever, varför man blir en vänelev, och vad vänelever gör för arbet inom skolan. Eleverna diskuterade också många trygghetsfrågor, bland annat vad som är okejj och inte okejj att göra som vänelev och vad sexuella trakasserier betyder. Vänelever måste också vara medveten om vissa lagar och regler, båda innanför och utanför skolan, som måste följas. Det är speciellt viktigt att en vänelev föregår med gott exempel, och får därför inte bryta mot lagar eller gå emot skolans ordningsregler, som till exempel att gå utanför skolområdet under skoltid eller röka eller använda andra rusmedel i skolan. Mobbning var också ett populärt ämne som dök upp, och eleverna fick bekanta sig med lika sorters mobbning och vad de olika typerna innebär. En stor orsak till att vänelever finns i skolan är för att se till att mobbning inte förekommer, och därför är det något som är viktigt att tala om, så att eleverna vet hur de kan stoppa eventuell mobbning 

Måste kunna samarbeta 

Något en vänelev måste vara bra på är att samarbeta. Detta tränade gruppen på med att ha några olika samarbetsövningar, samt några bekantningslekar så att alla skulle få en chans att bättre lära känna varandra och på så sätt kunna jobba bättre som en grupp.  

Den andra dagen säger Tyskas att de återigen gick igenom lite mera om mobbning. Eleverna fick höra på en presentation om mobbning, och fick se på några videon om ämnet. Efter det delades eleverna in i olika grupper, och varje grupp fick sedan ett eget mobbningsscenario som det skulle hitta på en lösning till. Efter den uppgiften fick väneleverna leka några lekar, och gick smått igenom vilka lekar de i framtiden skulle kunna ordna för de andra eleverna i skolan.  De planerade samtidigt hurudant program de skulle vilja ordna för nästa läsår. 

Bra att ha klara regler 

Regler är alltid bra att ha, och eleverna gjorde mot slutet av dagen upp regler som väneleverna måste hålla, och kom på egna straff som de skulle få om de inte följde reglerna. 

Enligt Tyskas är en bra vänelev någon som kommer bra överens med alla, men hon säger också att det inte betyder att man måste vara vän med alla. Man måste kunna sammarbeta och göra kompromisser, lyssna på andra, vara pålitlig och hjälpsam. Hon säger också att en vänelev ska kunna inspirera andra. 

Tyskas tyckte att vänelevsutbildningen var mycket bra, och att den täckte de viktigaste punkterna. 

–Det var bra att vi funderade över olika sorters mobbning och sexuella trakasserier, och vad man kan göra för att motverka dessa händelser, säger hon, och tillägger att det skulle ha varit roligt att leka mera lekar eftersom att det är roligt och nödvändigt inom framtiden. Tyskas tyckte också att det var bra att de nuvarande väneleverna kom och besökte dem på Esplanad, och berättade om sina erfarenheter som vänelever för dem. 

Caroline Lindholm