Skolfreden 22.8 2018

Skolfreden utlystes av elever på tre språk; svenska, finska och engelska.

Evert Gango uppträdde med musik.