Info och kontakt

img_1446
Lovisanejdens högstadium är en svenskspråkig skola som ger grundläggande utbildning i årskurserna 7-9. Avtalskommunerna Lovisa, Lappträsk och Mörskom upprätthåller skolan. Vår rektor heter Petra Paakkanen. Skolans huvudsakliga uppgift är att förmedla sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och värden, som ger eleverna en stabil grund för fortsatta studier, samt att skapa goda förutsättningar för elevernas andliga tillväxt, självkännedom och etiska medvetenhet.

I skolan skall jämlikhet råda och eleverna skall vara medvetna om sina rättigheter och sina skyldigheter.

Med aktiverande arbetsmetoder och ett mångsidigt utbud av kvalitativa verksamheter både under och utanför lektionstid försöker skolan stöda elevernas initiativförmåga och företagsamhet, samt stärka deras finlandssvenska och östnyländska identitet.

 

Kontaktuppgifter

rektor Petra Paakkanen 0440 555 887
vicerektor Leif Holmberg 040 555 0571
kansli, skolsekreterare Johanna Niemimaa 0400 954 342
skolans e-postadress lnh@edu.loviisa.fi
personalens e-postadresser fornamn.efternamn@edu.loviisa.fi
skolans adress Gamla Strand 5, 07900 Lovisa
skolans postadress PB 77, 07901 Lovisa

 

Handlingsplan mot mobbning

Direktiv för skolorna angående användning av rusmedel