Elevhandledning

Elevhandledare Maria Rosenlöf

Tfn: 0440-555 283   

E-post: maria.rosenlof@edu.loviisa.fi

Elevhandledaren handhar ärenden i samband med valfria ämnen, val av utbildning efter grundskolan, gemensam elevantagning och studiefrågor i allmänhet.

 

Elevhandledning under åk 7

Du får veta

 • vad elevhandledning är
 • hur allting fungerar i din nya skola, i högstadiet, och du bekantar dig med dina nya klasskamrater, ämnen och lärare
 • hur man läser på läxor och förbereder sig inför prov samt bedömning
 • mera om studieteknik
 • om valfria ämnen som väljs till åk 8

 

Elevhandledning under åk 8

Du

 • tar reda på vilka talanger och värderingar du har och hur du kan använda dem som utgångspunkt då du planerar din framtid
 • bekantar dig med yrken och arbeten
 • får information om valfria ämnen för åk 9 och gör sedan ett val
 • har PRAO (Praktisk ArbetslivsOrientering), tre dagar i början av april 2019, då du bekantar dig med en arbetsplats som du själv har valt
 • gör en intervju med en förälder/släkting/bekant och tar reda på hans/hennes yrkesval och bakgrund till det

 

Elevhandledning under åk 9

Eleverna

 • utför intressetest
 • deltar i praktisk arbetslivsorientering som är indelad under två perioder: PRAO 1, 8-12.10.2018 och PRAO 2, 14-18.1.2019. Eleverna ska bekanta sig med två olika arbetsplatser under dessa prao-perioder
 • skriver ett projektarbete om ett yrke de är intresserade av och presenterar det för resten av klassen
 • får besök av andra stadiets skolor samt besöker dem
 • bekantar sig med utbildningssystemet i Finland
 • deltar i ett yrkesvägledningssamtal
 • får information om fortsatta studier
 • får hjälp med ifyllandet av Gemensam Elevansökan till andra stadiets skolor
 • får information om hur man ansöker om ett arbete/sommararbete

 

Information till vårdnadshavarna angående den gemensamma elevantagningen

Här nedanom finns länkar till olika sidor med nyttig info med tanke på studier och yrkesval efter åk 9.

 

Vad efter grundskolan? För niondeklassisternas vårdnadshavare

Meddelande till vårdnadshavare

Tiedote huoltajille

Studieinfo – Gemensam elevantagning (GEA)

Utbildning på Åland

När skolan slutar – tips inför yrkesval

Mitt yrke från skolan ut till arbetslivet

Antagningsgrunder till gymnasiet

Antagningsgrunder till yrkesutbildningen

 

VALFRIA KURSER ÅK 8 (läsår 2019 – 2020)

Valfria kurser åk 8, kursinnehåll

 

 

Valfria kurser åk 8, anvisningar gällande valprocessen

VALFRIA KURSER ÅK 9 (läsår 2019 – 2020)

Valfria kurser åk 9, kursinnehåll

Valfria kurser åk 9, anvisnignar gällande valprocessen

 

Tillstånd att ge information till utbildningsanordnare på andra stadiet