Elevkår

Skolans elever bildar tillsammans en elevkår, som varje höst utser en elevkårsstyrelse. I år består styrelsen av åtta elever och Alexander Smeds fungerar som den handledande läraren för detta läsår.

Elevkårsstyrelsen 2018 – 2019

Odin Antas

Molly Grönholm

Cilla Helenius

Valdemar Lindroos

Anton Salminen

Fanny Tyskas

Milla Vaarimo

Kasper Åminne