Historia

img_1443

Gamla LNH-byggnaden.

År 2015 visade det sig att det var dålig inneluft i byggnaden, så eleverna blev tvungna att flytta till andra utrymmen. Lyckligtvis fick vi våra baracker efter höstlovet 2016. Idag består högstadiet av barackerna, slöjd-/textilbyggnaden och gymnasiet. En ny skolbyggnad håller på att byggas och den ska vara färdig år 2019.

Vår nuvarande rektor heter Petra Paakkanen och vår vicerektor är Leif Holmberg.