LNH:s Internationella Projekt

                                                

 

 

 

 

 

Finland 1 2016 Our Environment

Finland 2 2016 Travelling to Europe 1

Finland 2 2016 Travelling to Europe 2

Finland 2 2016 Travelling to Europe 3

Finland 3 2016 Prom A

Finland 4 2017 Educational system

Spanien 1 2016 Our Environment

Spanien 2 2016 Travelling to Europe

 

 

Spaniens 4 2017 Spaniens skolsystem 

 

 

Tre månaders studier i Spanien hösten 2016: Annika & Nette

Här jämför de hur de upplevde skillnaderna mellan elever och skolor i Finland och i Spanien