Personal

Lärarkår Huvudsakliga undervisningsämnen
Alm-Karvonen Bettina BAK (7A), lektor huslig ekonomi
Astikainen Carina CA (7F), timlärare specialklasserna
Forsman Gustav GF (7E), lektor gymnastik
Forsman Sören, SF (8F-9E), timlärare specialklasserna
Grönqvist Alva AG, lektor matematik
Halmén Johan JH, lektor musik
Helenius Annika AH (9B), lektor biologi, geografi
Holmberg Leif LH (8B), lektor, vicerektor historia, samhällslära
Järviaho Margareta MJ, lektor engelska, franska
Lax Mikael MLX (9D), lektor teknisk slöjd
Liljeberg Johanna JL (8G), specialklasslärare specialklasserna
Liljendahl Benny BL (7D), timlärare matematik, specialundervisning
Muranen Katja KM (9F), timlärare finska, gymnastik
Nyqvist Elisa EN (8C), timlärare hälsokunskap
Nyström Gunilla GN (8D), lektor gymnastik
Olander Tom TO, timlärare matematik, IKT
Paakkanen Petra PeP, rektor historia
Päiviö Paula PP, lektor specialundervisning, huslig ekonomi
Rejström Markus MRe, timlärare bildkonst
Ritamäki-Johansson Iris IRJ (8A), lektor modersmål o. litteratur
Roo Roberta RR (7C), timlärare engelska, tyska
Rosenlöf Maria MR, lektor elevhandledning
Sandberg Patrik PSa, lektor fysik, matematik
Smeds Alexander AS (9A), lektor finska
Smulter Johan JS, timlärare religion, samhällslära
Starck Camilla CS (9C), lektor modersmål o. litteratur
Videland Nicklas NV, lektor kemi, matematik
Weckman Patricia PWe (8E), timlärare textilslöjd, modersmål o. litteratur
Westerlund-Gillberg Jenny JWG (7B), timlärare biologi, geografi
Åminne Tuula , timlärare specialklasserna (tjänstledig detta lå)
   
Övrig personal  
Blomqvist Ronny skolgångshandledare
Bäcklund Katarina skolcoach
Böhls-Nybonn Nina skolkurator
Jordman Camilla skolhälsovårdare
Klemettinen Jenna skolgångshandledare
Niemimaa Johanna skolsekreterare
Nybondas Johanna skolgångshandledare
Skog Ida skolgångshandledare
Stengård Synnöve skolgångshandledare
Sundsten Peter skolpsykolog
Vainio Sari skolgångshandledare
Vilén Ann-Christin skolgångshandledare