Wilma

Wilma

 

Behöver du nytt lösenord till Wilma (gäller elever)

Kontakta bildningscentralens ikt-stödperson Esko Kauhala med

 • SMS: 0440-555 899
 • e-post: esko . kauhala (at) edu . loviisa . fi

Om Wilma

Lärare, personal, elever och vårdnadshavare kan logga in på LNH:s Wilma varhelst de har en fungerande internetkontakt. Varje användargrup har olika användarrättigheter på Wilma. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord, som inte får användas av någon annan.

Elever kan

 • kolla läsordningen
 • göra kursval
 • granska sina kursvitsord
 • kolla provdatum
 • kontakta läraren om man har frågor

Vårdnadshavare kan

 • kolla läsordningen
 • kvittera sjukfrånvaro
 • meddela om sjukfrånvaro ett dygn i förväg
 • ansöka om annan än sjukfrånvaro med en Wilma-blankett
 • hålla kontakt med klassföreståndare
 • granska elevens kursvitsord

Vid behov kommer Wilmafunktionerna att utökas.